Άρθρα

Υπολογισμός μορίων

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω πίνακα, για να υπολογίσετε τα μόρια που συγκεντρώνετε. Χρησιμοποιείστε τελεία (.), αντί για κόμμα (,) για νούμερα με δεκαδικά ψηφία.