Άρθρα

Διεύθυνση Σπουδών

Έχοντας ως γνώμονα και προτεραιότητα μας την διαρκή επιμόρφωση του διδακτικού μας προσωπικού, το Φροντιστήριο Σύγχρονο εναρμονίζεται απόλυτα πάνω σε  όλες τις σύγχρονες  μεθόδους διδασκαλίας και εκπαίδευσης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο την γνώση και εμπειρία των καθηγητών μας οι οποίοι στην συνέχεια την μεταφέρουν στους μαθητές μας  οξύνοντας το ενδιαφέρον τους  για την Εκπαιδευτική εξέλιξη.

Η διδακτική πείρα που διακατέχει όλο το δυναμικό του Φροντιστηρίου Σύγχρονο, μας  επιτρέπει να χτίζουμε  αρμονικές σχέσεις συνεργασίας και  εμπιστοσύνης  με τους μαθητές μας αλλά αυτό που πραγματικά  μας ξεχωρίζει είναι το αληθινό ενδιαφέρον που δείχνουμε  για τον κάθε μαθητή χωριστά.


H Διεύθυνση του Φροντιστηρίου μας αποτελείται από τους:

Χρυσοβαλάντη Δουλγέρη, Yπεύθυνο στον τομέα της εκπαιδευτικής μέριμνας και προγραμματισμού

Βιογραφικό :
  • Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και ειδικότερα του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία .
  • Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α-Β –Γ  Τάξη του γενικού Λυκείου .
  • Μεγάλη διδακτική εμπειρία μέσω της συνεργασίας με τα μεγαλύτερα Φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών .
  • Πιστοποιημένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού από την C.G.T.

Αθανάσιο Ψαρρή
, Yπεύθυνο στον τομέα του Διοικητικού – Οικονομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης

Βιογραφικό :
  • Πτυχιούχος του Middlessex University London U.K. και ειδικότερα στον τομέα του Arts in Economics .
  • Μεταπτυχιακές  σπουδές στον τομέα του Science in International Economics and Trade του London Metropolitan University U.K. .
  • Εργάστηκε επί σειρά ετών στην μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ως  Οικονομικός – Διοικητικός  Προϊστάμενος και παράλληλα δίδασκε Φροντιστηριακά .
  • Πιστοποιημένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού από την C.G.T.