Δουλγέρης Χρυσοβαλάντης

~ Φιλόλογος και υπεύθυνος σπουδών του Φροντιστηρίου Σύγχρονο.
~ Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και ειδικότερα του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία.
~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α-Β-Γ  Τάξη του γενικού Λυκείου.
~ Μεγάλη διδακτική εμπειρία μέσω της συνεργασίας με τα μεγαλύτερα Φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών.
~ Πιστοποιημένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού από την C.G.T.