Ψαρρής Αθανάσιος

Ψαρρής Αθανάσιος

~ Πτυχιούχος του Middlessex University London U.K. και ειδικότερα στον τομέα του Arts in Economics.
~ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Science in International Economics and Trade του London Metropolitan University U.K.
~ Εργάστηκε επί σειρά ετών στην μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ως Οικονομικός – Διοικητικός Προϊστάμενος και παράλληλα δίδασκε Φροντιστηριακά.
~ Πιστοποιημένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού από την C.G.T.