Προσωπικά δεδομένα

Ο ιστότοπος sygxrono.edu.gr εγγυάται και δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006, θα χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από εσάς για εσάς νόμιμα.

Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (‘Πολιτική’) καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Η χρήση του Ιστότοπου υποδηλώνει ότι συμφωνείτε με την Πολιτική. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες (ΠΠ) τις οποίες εθελοντικά καταχωρείτε κατά την διαδικασία Εγγραφής ή ως απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης τα οποία σας παρουσιάζονται ρητά. Όλες οι πληροφορίες, παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς.

Για την χρήση του Ιστότοπου θα σας ζητήσουμε το e-mail σας, το ονοματεπώνυμο σας και διάφορες ακόμα πληροφορίες, αναλόγως του τομέα του ιστότοπου που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε.

Μπορούμε να σας αποστείλουμε e-mail, έχετε όμως την δυνατότητα να μας ζητήσετε να μην το κάνουμε. Και επίσης χρησιμοποιούμε cookies.

Αναφορικά με πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ του Ιστοτόπου ή και χρηστών, ενώ λαμβάνουμε εύλογα μέτρα να διασφαλίσουμε αυτές τις πληροφορίες, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη. Είστε γνώστες του κινδύνου αυτού, όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση και κάθε αλλαγή ελέγχου, του ιστότοπου sygxrono.edu.gr, τότε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, δυνάμεθα να μεταβιβάσουμε, πουλήσουμε ή να εκχωρήσουμε πληροφορίες που συλλέχθηκαν δια του παρόντος Ιστοτόπου σε τρίτα μέρη.

Δυνάμεθα να διαθέσουμε τις ΠΠ σας σε αντιπροσώπους μας προκειμένου να διευκολυνθεί οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική, όπως να συμμορφωθούμε με εφαρμοστέους νόμους, να ανταποκριθούμε σε κυβερνητικές έρευνες και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και περιουσία μας, τον παρόντα Ιστότοπο ή και άλλους χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, και θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, ή μέσω email, εάν διαθέτουμε το e-mail σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, είτε εν όλω είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Ιστοτόπου.