Πανόραμα Σχολών 1ου Επιστημονικού πεδίου

 
ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ. ΠΕΔΙΟ
101 Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
102 Φιλοσοφίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα     I
103 Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
104 Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα     I
105 Κοινωνικής Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     I
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
108 Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     I
109 Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
111 Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
113 Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     I
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     I
115 Φιλολογίας Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I
117 Νομικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
118 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
119 Νομικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
120 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
121 Νομικής Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     I
122 Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     I
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I,V
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
126 Κοινωνιολογίας Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 3 ΑΓΓ I
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I,II
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 3 ΑΓΓ I
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     I,II
131 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 4 ΓΑΛ I
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I,II
133 Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 4 ΓΑΛ I
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,II
135 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 5 ΓΕΡ I
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΑΝΕΠ Πάτρα     I,II
137 Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 5 ΓΕΡ I
138 Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I
139 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 6 ΙΤΑ I
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,II
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Πάτρα     I,II
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     I,II
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος     I,II
145 Ιστορίας Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα     I
146 Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 9 1ΓΛ I
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. ΠΑΝΕΠ Αθήνα 9 1ΓΛ I
149 Κοινωνιολογίας Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I
151 Ψυχολογίας Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I
153 Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 9 1ΓΛ I
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I,II
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     I,II
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I,II
159 Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     I,II
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος     I,II
163 Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,II
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     I,II
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     I,II
167 Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     I
168 Θεάτρου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
169 Θεατρικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     I
170 Ψυχολογίας Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
171 Ψυχολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
172 Ψυχολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I,II
174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,II
175 Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα     I
176 Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,V
177 Ιστορίας - Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     I
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     I,II
179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα 9 1ΓΛ I
181 Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος     I
182 Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 6 ΙΤΑ I
183 Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα 7 ΙΣΠ I
186 Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     I
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος     I,II
188 Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
189 Φιλολογίας Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Καλαμάτα     I
192 Σλαβικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα     I,II
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα     I,II
342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα     I
343 Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης) ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     I
348 Κοινωνιολογίας Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     I
351 Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     I,IV
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 9 1ΓΛ I
357 Πολιτικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I
362 Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Ναύπλιον     I
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα     I,IV
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     I,IV
373 Πολιτικής Επιστήμης Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Κοινωνικής Δ/σης & Πολιτικής Επιστήμης) ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     I
384 Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I
385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρ. & Διερμηνείας Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 8 2ΓΛ I
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11 ΑΓΩ I,II
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες 11 ΑΓΩ I,II
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11 ΑΓΩ I,II
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 11 ΑΓΩ I,II
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα 11 ΑΓΩ I,II
406 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 2 ΑΡΜ I,II
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 2 ΑΡΜ I,II
408 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 2 ΑΡΜ I,II
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 2 ΑΡΜ I,II
411 Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος     I
413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα 16 ** I
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη 16 ** I
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννίνων ΕΚΚΛ Βελλάς 16 ** I
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο 16 ** I
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Ιωαννινων ΕΚΚΛ Βελλάς 16 * I
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης ΕΚΚΛ Ηράκλειο 16 * I
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνα     I
601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     I
602 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηγουμενίτσα     I,V
643 Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο     I
661 Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνα     I
690 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνα     I,II
692 Προσχολικής Αγωγής Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα     I,II
694 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     I,II
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 15 Ι-Μ I,II
730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ ΤΕΙ Καστοριά     I,V
748 Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος 1 ΣΧΕ I,IV
755 Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ΤΕΙ Άμφισσα     I,V
756 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ΤΕΙ Πύργος     I,V
866 Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 12 ΠΕ I
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 12 ΠΕ I