Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι , οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμορφώνονται κάθε χρόνο τόσο από τις επιδόσεις των υποψηφίων όσο και από τις προτιμήσεις τους , στα μηχανογραφικά δελτία. Οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των παλαιοτέρων ετών σε συνδυασμό με τα Στατιστικά Στοιχεία των Βαθμολογιών παρατίθενται για να βοηθήσουν τον μαθητή ώστε να θέσει τους στόχους του και να προετοιμαστεί για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις πιο ρεαλιστικά .

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τα έτη 2011 έως και 2014 . Για το 2013 τις βάσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε ανάλογα με το Επιστημονικό Πεδίο που σας ενδιαφέρει . Ακόμη , μπορείτε να δείτε τα Στατιστικά για τις Βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2013 , 2014 .

  Πανελλήνιες Ανά Επιστημονικό Πεδίο
Βάσεις Εισαγωγής

στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2000-2010

1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο

2011-2012

1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο

2013

1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο

2014

1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο

2015

1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο

  Όλων των μαθημάτων Ανά Κατεύθυνση
Στατιστικά Βαθμολογιών

2013

2013

2014

2014

2015

2015