Α Λυκείου

Το πρόγραμμα Σπουδών μας για την Α’ Λυκείου είναι δομημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου.

Έναρξη  Τμημάτων : 01 Σεπτεμβρίου και 07 Σεπτεμβρίου

Μαθήματα

Ώρες

Γενικής

Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Αρχαία Ελληνικά

2

Άλγεβρα*

4/3

Γεωμετρία

1

Φυσική

2

Χημεία*

1 /2Σύνολο :

12Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι δομημένο με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου . Τα τμήματα μας , είναι κλειστά και ομοιογενή και αποτελούνται από ,  τρείς έως έξι μαθητές  . Βέβαια , όπου κρίνεται αναγκαίο γίνονται και επιπρόσθετες ώρες .

 
*Τον Ιανουάριο , αφαιρείται μια ώρα από την Άλγεβρα και προστίθεται στην Χημεία .