Γ Λυκείου

Το πρόγραμμα Σπουδών μας για την Γ’ Λυκείου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή.


Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Έναρξη Τμημάτων : 22 Ιουλίου και 18 Αυγούστου

Ανθρωπιστικών Θετικών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Αρχαία Ελληνικά

5

Φυσική

3

Μαθηματικά

5

Ιστορία

3

Χημεία

3

Α.Ε.Π.Π.

2

Σύνολο : 10 Σύνολο : 8 Σύνολο : 9
Επιλογής ανά προσανατολισμό
Λατινικά

3

Μαθηματικά Προσ.

5

Α.Ο.Θ.

3

Μαθηματικά Γ.Π.

2

Βιολογία Προσ.

2

Βιολογία Γ.Π.

2/1

Βιολογία Γ.Π.

2/1

Ιστορία Γ.Π.

2

Ιστορία Γ.Π.

2Απόφοιτοι

Έναρξη Τμημάτων : 26 Αυγούστου

Θεωρητική Θετική Τεχνολογική
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά

5

Μαθηματικά

5

Μαθηματικά

5

Ιστορία

2

Φυσική

3

Φυσική

3

Λατινικά

2

Χημεία

2

Α.Ε.Π.Π.

2

Λογοτεχνία

2

Βιολογία

2

Α.Ο.Δ.Ε.

1

Έκθεση

2

Έκθεση

2

Έκθεση

2

Σύνολο : 13 Σύνολο : 14 Σύνολο : 13
Γενικής Παιδείας
Βιολογία 2/1

Φυσική 2
Μαθηματικά και Στ. Στατιστικής 2

Ιστορία 2
Επιλογή από Όλες τις Κατευθύνσεις : Α.Ο.Θ. 2

Το πρόγραμμα σπουδών του Φροντιστηρίου Σύγχρονο είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος βασισμένο :

  • Στις σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσεων   με οργάνωση της ύλης για έγκαιρη και επιτυχή διεκπεραίωση της.
  •  
  • Στις Συνεχείς προφορικές και γραπτές δοκιμασίες για την εμπέδωση της ύλης .
  •  
  • Σε πρόσθετες ώρες διδασκαλίας είτε ανά μαθητή είτε ανά τμήμα όπου κρίνεται επιβεβλημένο για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού στόχου .
  •  
  • Στην αδιάλειπτη ενημέρωση των γονέων για την πορεία και τις επιδόσεις των μαθητών , τόσο με τακτικές ενημερώσεις όσο και με δεκαπενθήμερα γραπτά μηνύματα ( sms ) στο κινητό του γονέα αλλά και με ατομικά δελτία αξιολόγησης για τον κάθε μαθητή σε τακτά χρονικά διαστήματα .