Γυμνάσιο

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου
 
Α΄ Γυμνασίου Β΄και Γ΄ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά
Αρχαία Ελληνικά
Νέα Ελληνικά
2
2
2
Μαθηματικά
Αρχαία Ελληνικά
Νέα Ελληνικά
Χημεία
Φυσική
4
2
2
1
2
Σύνολο : 6 Σύνολο : 11
Τα Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου είναι ευέλικτα και ο κάθε μαθητής μπορεί με την βοήθεια του Σύμβουλου Σπουδών να τα διαμορφώσει ανάλογα με τις δικές του εκπαιδευτικές ανάγκες .

Το κόστος των ωρών για τις ώρες του Γυμνασίου είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να λάβετε με μια επίσκεψη στιε εγκαταστάσεις μας .