Μαθηματικά [Β Λυκείου-Θετικών Σπουδών]

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας [Β Λυκείου]Περιέχει:

~ Την θεωρία του σχολικού βιβλίου.
~ Αποδείξεις της θεωρίας και μεθοδολογία των ασκήσεων
~ Λυμένα παραδείγματα.

~ Ασκήσεις.
~ Κριτήρια Αξιολόγησης.
~ Επανάληψη σε όλη τη διδακτέα ύλη.
~ Γενικές παρατηρήσεις στην ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του κειμένου.


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Καραλιάς Θωμάς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαθηματικά
ΤΑΞΗ: Β Λυκείου - Θετικών Σπουδών
ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ: Μεταλλικό σπιράλ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 225
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x297mm
ΤΟΜΟΣ: --

 
 

Γεωμετρία [Β Λυκείου - Γενικής Παιδείας]

Φυσική [Β Λυκείου-Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση]Περιέχει:

~ Την θεωρία του σχολικού βιβλίου.
~ Αποδείξεις της θεωρίας και μεθοδολογία των ασκήσεων.
~ Λυμένα Παραδείγματα
~ Ασκήσεις .
~ Κριτήρια Αξιολόγησης.
~ Διαγωνίσματα ανά ενότητα.
~ Επανάληψη σε όλη την διαδακτέα ύλη.


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Καρακούμης Βασίλης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γεωμετρία
ΤΑΞΗ: Β Λυκείου - Γενικής Παιδείας
ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ: Μεταλλικό σπιράλ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x297mm
ΤΟΜΟΣ: --

 
 

Άλγεβρα [Β Λυκείου - Γενικής Παιδείας]

Φυσική [Β Λυκείου-Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση]Περιέχει:

~ Την θεωρία του σχολικού βιβλίου.
~ Αποδείξεις της θεωρίας και μεθοδολογία των ασκήσεων
~ Λυμένα παραδείγματα

~ Ασκήσεις .
~ Κριτήρια Αξιολόγησης.
~ Διαγωνίσματα ανά ενότητα.
~ Επανάληψη σε όλη την διαδακτέα ύλη.


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:Καραλιάς Θωμάς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Άλγεβρα
ΤΑΞΗ: Β Λυκείου - Γενικής Παιδείας
ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ: Μεταλλικό σπιράλ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x297mm
ΤΟΜΟΣ: Α΄

 
 

Χημεία [Β Λυκείου - Γενικής Παιδείας]

Χημεία [Β Λυκείου-Θετική Κατεύθυνση]Περιέχει:

~ Την θεωρία του σχολικού βιβλίου.
~ Αποδείξεις της θεωρίας και μεθοδολογία των ασκήσεων
~ Λυμένα παραδείγματα.

~ Ασκήσεις.
~ Κριτήρια Αξιολόγησης.
~ Επανάληψη σε όλη τη διδακτέα ύλη.
~ Γενικές παρατηρήσεις στην ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του κειμένου.


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αθανασιάδου Νικολέτα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χημεία
ΤΑΞΗ: Β Λυκείου - Γενικής Παιδείας
ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ: Μεταλλικό σπιράλ
ΣΕΛΙΔΕΣ: 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x297mm
ΤΟΜΟΣ: --

 
 

Σελίδα 1 από 3