Έχοντας ως γνώμονα και προτεραιότητα μας την διαρκή επιμόρφωση του διδακτικού μας προσωπικού, το Φροντιστήριο Σύγχρονο εναρμονίζεται απόλυτα πάνω σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο την γνώση και εμπειρία των καθηγητών μας οι οποίοι στην συνέχεια την μεταφέρουν στους μαθητές μας οξύνοντας το ενδιαφέρον τους για την Εκπαιδευτική εξέλιξη. Η διδακτική πείρα που διακατέχει όλο το δυναμικό του Φροντιστηρίου Σύγχρονο, μας επιτρέπει να χτίζουμε αρμονικές σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους μαθητές μας αλλά αυτό που πραγματικά μας ξεχωρίζει είναι το αληθινό ενδιαφέρον που δείχνουμε για τον κάθε μαθητή χωριστά.

Δουλγέρης Χρυσοβαλάντης Φιλόλογος

~ Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και ειδικότερα του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α-Β-Γ  Τάξη του γενικού Λυκείου.

~ Μεγάλη διδακτική εμπειρία μέσω της συνεργασίας με τα μεγαλύτερα Φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών.

~ Πιστοποιημένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού από την C.G.T.

~ Πτυχιούχος του Middlessex University London U.K. και ειδικότερα στον τομέα του Arts in Economics.

~ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Science in International Economics and Trade του London Metropolitan University U.K.

~ Εργάστηκε επί σειρά ετών στην μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ως Οικονομικός – Διοικητικός Προϊστάμενος και παράλληλα δίδασκε Φροντιστηριακά.

~ Πιστοποιημένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού από την C.G.T.

Ψαρρής Αθανάσιος Οικονομολόγος
Ελευθεριάδου Δήμητρα Γραμματεία

~ Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδευτικής Συνεργασίας

~ Απόφοιτος των Ι.Ε.Κ. Ξυνή .

~ Συμμετοχή στο συνέδριο Public Communications and Relationships των Ι.Ε.Κ. Ξυνή  .

~ Εργαζόμενη σε μεγαλά Ινστιτούτα της Θεσσαλονικής στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων.

~ Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του τμήματος Ελληνικής φιλολογίας με ειδίκευση στην γλωσσολογία.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α-Β-Γ Τάξη του γενικού Λυκείου.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια της μέσης εκπαίδευσης.

~ Παρακολούθηση σεμιναρίων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Καλπακίδου Χριστίνα Φιλόλογος
Τέμου Αναστασία Φιλόλογος

~ Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του τμήματος Ελληνικής φιλολογίας με ειδίκευση στην Κλασικής Φιλολογία .

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α-Β-Γ Τάξη του γενικού Λυκείου.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια της μέσης εκπαίδευσης.

~ Παρακολούθηση επί σειρά ετών σεμιναρίων που αφορούν το συνδυασμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

~ Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, με ειδίκευση στην Κλασικής Φιλολογία.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α-Γ Τάξη του γενικού Λυκείου.

~ Συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίων παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία σ’ όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Πουσκουλά Μαρία Φιλόλογος
Καραλιάς Θωμάς Μαθηματικός

~ Πτυχιούχος της σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του τμήματος Μαθηματικών με ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α-Β-Γ Τάξη του γενικού Λυκείου.

~ Συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίων παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και άλλων φορέων.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση.

~ Πτυχιούχος της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα του τμήματος Φυσικής με ειδίκευση στην Ατομική – Μοριακή Φυσική και Laser.

~ Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών στην Ηλεκτρονικής Φυσικής και Ραδιοηλεκτρολογίας με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών.

~ Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης «Προσαρμογή στη μάθηση και μαθησιακές δυσκολίες».

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία μέσω ενισχυτικής διδασκαλίας και της συνεργασίας με Φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης και των Γιαννιτσών.

Σαχανίδου Δέσποινα Φιλόλογος
Σαμολαδά Μαρία Φυσικός

~ Πτυχιούχος της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και ειδικότερα του τμήματος Φυσικής με ειδίκευση στην Υπολογιστική Φυσική.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α Τάξη του γενικού Λυκείου.

~ Συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίων παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση.

~ Πτυχιούχος της σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ειδικότερα του τμήματος Χημείας.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία σε Γενικά Λύκεια , Γυμνάσια και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Κεντρικής Μακεδονίας.

~ Συμμετοχή ως εξετάστρια σε εξετάσεις για πιστοποίηση υποψηφίων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α-Β-Γ Τάξη του γενικού Λυκείου.

Αθανασιάδου Νικολέτα Χημικός
Μπουγιουκλή Ευαγγελία Βιολόγος

~ Πτυχιούχος της σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ειδικότερα του τμήματος Βιολογίας.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Γ Τάξη του γενικού Λυκείου.

~ Συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίων παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση.

~ Πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχ/κών του ΤΕΙ Πειραιά και του τμήματος Πληροφορικής του ΕΠΛ Βέροιας.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Γ Τάξη του γενικού Λυκείου και τη Γ τάξη του ΕΠΑΛ του τομέα της Πληροφορικής.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία ως Αναπληρωτής Καθηγητής σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία αλλά και σε Φροντιστηριακές Μονάδες της Βέροιας και Αλεξάνδρειας.

~ Πιστοποιημένος εκπαιδευτής πληροφορικής από το ΕΚΕΠΙΣ.

Τρέβλας Ιωάννης Πληροφορικός
Καρακοιύμης Βασίλειος Μαθηματικός

~ Πτυχιούχος της σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ειδικότερα του τμήματος Μαθηματικών.

~ Συγγραφέας εκπαιδευτικών εγχειριδίων για την Α΄ – Β΄ – Γ ΄  Τάξη του γενικού Λυκείου.

~ Συμμετοχή και παρακολούθηση σεμιναρίων παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.

~ Πολυετής διδακτική εμπειρία στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε Φροντιστήρια στην πόλη των Γιαννιτσών.