ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ. ΠΕΔΙΟ
98 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη     II,IV
99 Πληροφορικής Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία     II,IV
185 Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα 10 ΕΛΣ IV
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II,IV
201 Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV
203 Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     IV
205 Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     IV
207 Πολιτικών Μηχανικών Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη     IV
208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     IV
209 Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV
210 Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη     IV
211 Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     IV
212 Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα     IV
213 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     IV
214 Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά     IV
215 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα     IV
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II,IV
217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV
219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     IV
220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     IV
221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ ΠΑΝΕΠ Πάτρα     IV
222 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος     IV
223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη     IV
224 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη     IV
225 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV
227 Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     IV
228 Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     IV
229 Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV
230 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά     IV
231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα 1 ΣΧΕ IV
232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα 1 ΣΧΕ IV
233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 1 ΣΧΕ IV
234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη 1 ΣΧΕ IV
235 Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV
236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος 1 ΣΧΕ IV
237 Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     IV
238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σύρος     IV
239 Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     IV
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV,V
241 Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV
242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά     IV
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
262 Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     II,IV
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     IV,V
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     II,IV
273 Γεωπονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,IV
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     II,IV
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,IV
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     II,IV
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     III,IV
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λάρισα     III,IV
288 Επιστήμης των Υλικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     II,IV
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
325 Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV,V
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
331 Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά     IV
332 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     IV
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,IV
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     IV,V
338 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,IV
339 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     II,IV
340 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     II,IV
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σάμος     II,IV
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα     IV,V
354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     I,IV
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     II,IV
363 Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     IV
366 Πληροφορικής Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα     II,IV
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα     I,IV
368 Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     I,IV
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία     II,IV
370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΑΝΕΠ Χανιά 1 ΣΧΕ IV
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη     II,IV
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα 16 * IV
420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης ΕΚΚΛ Θεσσαλονίκη 16 * IV
443 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Αθήνα     IV
445 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     IV
447 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     IV
451 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα     IV
455 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Σέρρες     IV
461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     IV
465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα     IV
467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα     IV
471 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ) ΤΕΙ Καβάλα     IV
473 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη     IV
475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες     IV
476 Μηχανικών Περιβάλλοντος Θράκης ΠΑΝΕΠ Ξάνθη     IV
477 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα     IV
479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Στερεάς Ελάδας ΤΕΙ Χαλκίδα     IV
480 Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα     IV
483 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     IV
487 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα     IV
489 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα     IV
491 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο     IV
493 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα     IV
495 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη     IV
497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής) ΤΕΙ Αθήνα     IV
499 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα     IV
501 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα     IV
503 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     IV
505 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     IV
506 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία     IV
507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Εκπ/κών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής) ΤΕΙ Αθήνα     IV
509 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Αθήνα     IV
510 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Πολ. Μηχ/κών ΤΕ & Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/ικής ΤΕ) ΤΕΙ Σέρρες     IV
511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα     IV
512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα     IV
513 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Τεχ/γίας Πετρελαίου & Φυσ. Αερίου ΤΕ & Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ) ΤΕΙ Καβάλα     IV
514 Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας /Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη     IV
515 Τεχνολογίας Τροφίμων Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα     IV
516 Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     IV
517 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής) ΤΕΙ Αθήνα 1 ΣΧΕ IV
518 Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνα 1 ΣΧΕ IV
519 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων ΤΕΙ Αθήνα 1 ΣΧΕ IV
520 Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνα 1 ΣΧΕ IV
521 Γραφιστικής / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Γραφιστικής) ΤΕΙ Αθήνα 1 ΣΧΕ IV
522 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα     IV
529 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πελοποννήσου ΤΕΙ Σπάρτη     IV
532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Χανιά     IV
546 Τεχνολογίας Τροφίμων Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι     II,IV
549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Κατερίνη     IV,V
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα     II,IV
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Καρπενήσι     II,IV
555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργιών Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι     II,IV
557 Τεχνολόγων Γεωπόνων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αμαλιάδα     II,IV
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα     IV,V
592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχανολόγων Μηχ/κών & Βιομ.Σχεδιασμού ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη     IV
644 Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Ρέθυμνο     IV
697 Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι     IV
698 Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος     II,IV
701 Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     IV
703 Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κιλκίς     IV
705 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία     IV
709 Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Χανιά     IV
710 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα     IV
711 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Αθήνα     IV
712 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     IV
713 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστημάτων ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     IV
714 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Πειραιάς     IV
716 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνα     IV
717 Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     IV
718 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ Αθήνα     IV
720 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     IV
721 Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μηχ/κών Περιβάλλοντος & Μηχ/κών Αντιρρύπανσης ΤΕ) ΤΕΙ Κοζάνη     IV
722 Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα     IV
723 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα     IV
724 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα     IV
725 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο     IV
727 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σέρρες     IV
734 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Γρεβενά     IV,V
735 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά     IV
736 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Ναύπακτος     IV
737 Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Χαλκίδα     IV
739 Τεχνολογίας Τροφίμων Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα     IV
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Θήβα     IV,V
748 Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος 1 ΣΧΕ I,IV
751 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Άγ. Νικόλαος) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος     IV,V
752 Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Δράμα     IV
757 Τεχνολόγων Γεωπόνων Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα     II,IV
758 Τεχνολόγων Γεωπόνων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο     II,IV
759 Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     II,IV
760 Τεχνολόγων Γεωπόνων Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα     II,IV
761 Τεχνολόγων Γεωπόνων Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα     II,IV
762 Τεχνολόγων Γεωπόνων Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα     II,IV
764 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λευκάδα     IV,V
765 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολλόγγι     IV,V
766 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα     IV,V
767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο     IV
768 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα     IV
769 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Θεσσαλίας ΤΕΙ Τρίκαλα     IV
776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνα     IV
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 12 ΠΕ II,IV
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 12 ΠΕ II,IV
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
861 Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ IV
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV