ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ ΠΕΔΙΟ
97 Οικονομικών Επιστημών Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή     V
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I,V
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     V
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     V
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     V
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     V
157 Ναυτιλιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 3 ΑΓΓ V
161 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 9 1ΓΛ V
176 Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,V
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος     V
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV,V
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     IV,V
309 Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Αθήνα     V
311 Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     V
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     V
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     V
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     V
315 Οικονομικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     V
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     V
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     V
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     II,V
319 Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     V
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Χίος     V
321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     V
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     V
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     IV,V
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     IV,V
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     V
345 Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     V
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Πατρών ΠΑΝΕΠ Αγρίνιο     V
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     V
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     V
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠ Πάτρα     V
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης ΠΑΝΕΠ Ορεστιάδα     IV,V
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη     V
400 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Σπάρτη     V
549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Κατερίνη     IV,V
559 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πειραιάς     V
561 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     V
565 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Λάρισα     V
569 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Καβάλα     V
575 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Σέρρες     V
577 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Χαλκίδα     V
584 Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων & Οργανισμών) ΤΕΙ Καλαμάτα     V
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα     V
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ΤΕΙ Καβάλα     IV,V
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λάρισα     V
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηράκλειο     V
594 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων & Οργανισμών) ΤΕΙ Καλαμάτα     V
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σέρρες     V
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κοζάνη     V
602 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηγουμενίτσα     I,V
603 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα 9 1ΓΛ V
604 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας Πειραιά / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Πειραιάς 9 1ΓΛ V
605 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9 1ΓΛ V
609 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λάρισα 9 1ΓΛ V
610 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηγουμενίτσα 9 1ΓΛ V
611 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας Κρήτης / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Ηράκλειο 9 1ΓΛ V
613 Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδος 9 1ΓΛ V
614 Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 9 1ΓΛ V
631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Αθήνα     V
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Πειραιάς     V
730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ ΤΕΙ Καστοριά     I,V
731 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Καλαμάτα     V
734 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Γρεβενά     IV,V
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Θήβα     IV,V
751 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Άγ. Νικόλαος) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος     IV,V
755 Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ΤΕΙ Άμφισσα     I,V
756 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ΤΕΙ Πύργος     I,V
764 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λευκάδα     IV,V
765 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολλόγγι     IV,V
766 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα     IV,V
770 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας Δυτ. Μακεδονίας / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Γρεβενά 9 1ΓΛ V
771 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Λευκάδα 9 1ΓΛ V
772 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηράκλειο     V
773 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Κοζάνη     V
774 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Μεσολόγγι     V
775 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πρέβεζα     V
777 Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Δ. Επιχ/σεων) ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     V
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 12 ΠΕ V
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 12 ΠΕ V
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ V
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ V