Το πρόγραμμα σπουδών του Φροντιστηρίου Σύγχρονο είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού συστήματος βασισμένο:
• Στις σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσεων με Οργάνωση της ύλης για έγκαιρη και επιτυχή διεκπεραίωση της.
• Στις Συνεχείς προφορικές και γραπτές δοκιμασίες για την εμπέδωση της ύλης.
• Σε πρόσθετες ώρες διδασκαλίας είτε ανά μαθητή είτε ανά τμήμα όπου κρίνεται επιβεβλημένο για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού στόχου.

• Στην αδιάλειπτη ενημέρωση των γονέων για την πορεία και τις επιδόσεις των μαθητών.

Αναλυτικά τα προγράμμτα σπουδών ανά τάξη: