Το πρόγραμμα Σπουδών μας για την Α’ Λυκείου είναι δομημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου.

Έναρξη Τμημάτων:  01 Σεπτεμβρίου και 07 Σεπτεμβρίου

Μαθήματα Ώρες
Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Άλγεβρα* 4/3
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία* 1/2
Σύνολο 12

Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι δομημένο με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου. Τα τμήματα μας, είναι κλειστά και ομοιογενή και αποτελούνται από,  τρείς έως έξι μαθητές. Βέβαια, όπου κρίνεται αναγκαίο γίνονται και επιπρόσθετες ώρες.

 

*Τον Ιανουάριο, αφαιρείται μια ώρα από την Άλγεβρα και προστίθεται στην Χημεία.