Το πρόγραμμα Σπουδών μας για την Β’ Λυκείου είναι δομημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου.

Έναρξη Τμημάτων:  24 Αυγούστου και 01 Σεπτεμβρίου

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 2 Χημεία 1
Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1 Γεωμετρία 1
Φυσική 2 Φυσική 2
Χημεία* 1 Αρχαία Ελληνικά* 1
Ομάδα Προσανατολισμού Αρχαία Ελληνικά 3 Μαθηματικά 3
Λατινικά 1 Φυσική 2
Σύνολο 13 Σύνολο 13

Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι δομημένο με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου. Τα τμήματα μας, είναι κλειστά και ομοιογενή ενώ αποτελούνται από, τρείς έως πέντε μαθητές στις Ομάδες Προσανατολισμού και τρείς έως έξι μαθητές στα μαθήματα της Γενικής Παιδείας. Βέβαια, όπου κρίνεται αναγκαίο γίνονται και επιπρόσθετες ώρες.

*Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί επιλογή για τον κάθε μαθητή. Ορισμένες ώρες διδασκαλίας μετά τον Ιανουάριο και εφόσον έχει καλυφθεί η ύλη, μετατρέπονται σε ορισμένα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Λυκείου πιο συγκεκριμένα δείτε παρακάτω.

 Μαθήματα Προετοιμασίας για την Γ΄ Λυκείου

Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν από τη Β΄ Λυκείου και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό δίνει στους μαθητές μας, αφενός ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των άλλων υποψηφίων, ενώ αφετέρου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων. Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται τον Ιανουάριο και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που αποσκοπεί ένας μαθητής να επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου. Οι επιλογές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, ξεχωριστά από το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα προετοιμασίας  θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε κατά την διαδικασία ενημέρωσης.