Αρχές Οικονομικής Θεωρίας [Γ Λυκείου – Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
~ Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
~ Διαγράμματα και πίνακες κατανόησης της θεωρίας.
~ Λυμένα παραδείγματα.
~ Ασκήσεις για λύση σύμφωνα με το 3ο και 4ο θέμα των εξετάσεων.
~ Ασκησιολόγιο, ανοικτού κλειστού τύπου και ασκήσεις 3ου και 4ου θέματος.