Χημεία [Β Λυκείου – Γενικής Παιδείας]

Περιέχει:

~ Την θεωρία του σχολικού βιβλίου.
~ Αποδείξεις της θεωρίας και μεθοδολογία των ασκήσεων
~ Λυμένα παραδείγματα.
~ Ασκήσεις.
~ Κριτήρια Αξιολόγησης.
~ Επανάληψη σε όλη τη διδακτέα ύλη.
~ Γενικές παρατηρήσεις στην ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του κειμένου.

Χημεία [Γ Λυκείου – Θετικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία.
~ Ερωτήσεις σύμφωνα με το 2ο θέμα των εξετάσεων με στόχο την καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου από τους μαθητές.
~ Ερωτήσεις προς απάντηση για το 1ο και 2ο θέμα των εξετάσεων.
~ Μεθοδολογική επίλυση ασκήσεων σύμφωνα με το 3ο και 4ο θέμα των εξετάσεων.
~ Ασκήσεις για λύση σύμφωνα με το 3ο και 4ο θέμα των εξετάσεων.
~ Διαγωνίσματα ανά ενότητα.
~ Επανάληψη σε όλη την διαδακτέα ύλη.