Φιλοσοφικός Λόγος «Πρωταγόρας» και «Πολιτεία» [Γ Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Εισαγωγή.
~ Κατά λέξη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά.
~ Γραμματικά – σημασιολογικά σχόλια.
~ Ετυμολογικά σχόλια – λεξιλογικές παρατηρήσεις.
~ Σύνδεση με τα προηγούμενα.
~ Νοηματική απόδοση.
~ Ερμηνευτικά σχόλια.
~ Γενικές παρατηρήσεις στην ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του κειμένου

Φιλοσοφικός Λόγος «Ηθικά Νικομάχεια» και «Πολιτικά» [Γ Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Εισαγωγή.
~ Κατά λέξη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά.
~ Γραμματικά – σημασιολογικά σχόλια.
~ Ετυμολογικά σχόλια – λεξιλογικές παρατηρήσεις.
~ Σύνδεση με τα προηγούμενα.
~ Νοηματική απόδοση.
~ Ερμηνευτικά σχόλια.
~ Γενικές παρατηρήσεις στην ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του κειμένου

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία «31 Αδίδακτα κείμενα» [Γ Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ 31 αδίδακτα κείμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας.
~ Λεξιλόγιο όρων για κάθε κείμενο.
~ Ειδικές συντάξεις των ρημάτων σε αλφαβητική σειρά.
~ Ασκήσεις γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
~ Πίνακα με τος αρχικούς χρόνους των ρημάτων.

Η Γραμματική και το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας [Γ Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Την θεωρία της Γραμματικής και του συντακτικού δοσμένη και ταξινομημένη σε ευσύνοπτους πίνακες.
~ Παραδείγματα με την μετάφραση τους για την πλήρη αφομοίωση των συντακτικών φαινομένων.
~ Καίριες παρατηρήσεις και εξαιρέσεις σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Η Γραμματική και το Συντακτικό της Λατινικής Γλώσσας [Γ Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Την θεωρία της Γραμματικής και του συντακτικού δοσμένη και ταξινομημένη σε ευσύνοπτους πίνακες.
~ Παραδείγματα με την μετάφραση τους για την πλήρη αφομοίωση των συντακτικών φαινομένων.
~ Καίριες παρατηρήσεις και εξαιρέσεις σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Χημεία [Γ Λυκείου – Θετικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία.
~ Ερωτήσεις σύμφωνα με το 2ο θέμα των εξετάσεων με στόχο την καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου από τους μαθητές.
~ Ερωτήσεις προς απάντηση για το 1ο και 2ο θέμα των εξετάσεων.
~ Μεθοδολογική επίλυση ασκήσεων σύμφωνα με το 3ο και 4ο θέμα των εξετάσεων.
~ Ασκήσεις για λύση σύμφωνα με το 3ο και 4ο θέμα των εξετάσεων.
~ Διαγωνίσματα ανά ενότητα.
~ Επανάληψη σε όλη την διαδακτέα ύλη.

Βιολογία [Γ Λυκείου – Θετικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
~ Διαγράμματα για την κατανόηση βασικών εννοιών.
~ Επεξηγήσεις και ορισμούς σε λέξεις-κλειδιά.
~ Διαφορές όρων και εννοιών.
~ Μεθοδολογία με λυμένα προβλήματα και προτεινόμενα προβλήματα για λύση σε όλα τα κεφάλαια.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον [Γ Λυκείου – Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
~ Παραδείγματα με αναλυτική και μεθοδική επίλυση.
~ Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
~ Μεθοδολογία των Ασκήσεων και χρήσιμες επισημάνσεις για τον υποψήφιο.

Ιστορία [Γ Λυκείου – Γενικής Παιδείας]

Περιέχει:

~ Σύντομη ανάπτυξη της ύλης σε πίνακες
~ Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
~ Χρήσιμες επισημάνσεις για τον υποψήφιο.
~ Παραθέματα για Εξάσκηση
~ Ανελυμένα Παραθέματα του Σχολικού βιβλίου
~ Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας [Γ Λυκείου – Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
~ Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
~ Διαγράμματα και πίνακες κατανόησης της θεωρίας.
~ Λυμένα παραδείγματα.
~ Ασκήσεις για λύση σύμφωνα με το 3ο και 4ο θέμα των εξετάσεων.
~ Ασκησιολόγιο, ανοικτού κλειστού τύπου και ασκήσεις 3ου και 4ου θέματος.

Νεοελληνική Γλώσσα [Γ Λυκείου – Γενικής Παιδείας]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία για τον Γραπτό λόγο.
~ Την Θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
~ Τεχνική ασκήσεων.
~ Θέματα Κοινωνικού προβληματισμού.
~ Συνολική θεώρηση της ύλης.
~ 75 Κριτήρια αξιολόγησης.
~ Θέματα Παρελθόντων Ετών.

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής [Γ Λυκείου – Γενικής Παιδείας]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
~ Παρατηρήσεις και σχόλια για την καλύτερη εμπέδωση του θεωρητικού πλαισίου.
~ Μεθοδικά λυμένες παραδειγματικές εφαρμογές.
~ Ασκήσεις προς λύση.
~ Συνδυαστικά θέματα.
~ Θέματα εξετάσεων για όλη την ύλη.
~ Θέματα Παρελθόντων Ετών.

Βιολογία [Γ Λυκείου- Γενικής Παιδείας]

Περιέχει:

~ Θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
~ Διαγράμματα για την κατανόηση βασικών εννοιών.
~ Επεξηγήσεις και ορισμούς σε λέξεις-κλειδιά.
~ Διαφορές όρων και εννοιών.
~ Μεθοδολογία με λυμένα προβλήματα και προτεινόμενα προβλήματα για λύση σε όλα τα κεφάλαια.
~ Ασκήσεις για επίλυση.