Παρακάτω, μπορείτε να δείτε online, προτεινόμενα θέματα και  απαντήσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016.

 

Γ’ Λυκείου
 Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Φυσική
Ιστορία
Βιολογία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Αρχαία
Ιστορία
Λατινικά
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Φυσική Κατεύθυνσης
Βιολογία
Χημεία
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Φυσική Κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πρ/κό Περιβάλλον
Ηλεκτρολογία
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Χημεία-Βιοχημεία