Παρακάτω, μπορείτε να δείτε online, τα θέματα και τις απαντήσεις των επαναληπτικών θεμάτων ΟΕΦΕ, για το έτος 2016 Β΄ Φάση.

 

Γ’ Λυκείου
 Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
Επιλεγόμενα
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά
Θετική Σπουδών
Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Μαθηματικά
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθηματικά
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πρ/κό Περιβάλλον
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας