Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμορφώνονται κάθε χρόνο τόσο από τις επιδόσεις των υποψηφίων όσο και από τις προτιμήσεις τους, στα μηχανογραφικά δελτία. Οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των παλαιοτέρων ετών σε συνδυασμό με τα Στατιστικά Στοιχεία των Βαθμολογιών παρατίθενται για να βοηθήσουν τον μαθητή ώστε να θέσει τους στόχους του και να προετοιμαστεί για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις πιο ρεαλιστικά .

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τα έτη 2011 έως και 2014. Για το 2013 τις βάσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε ανάλογα με το Επιστημονικό Πεδίο που σας ενδιαφέρει. Ακόμη, μπορείτε να δείτε τα Στατιστικά για τις Βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2013, 2014 .

 

Πανελλήνιες Ανά Επιστημονικό Πεδίο
Βάσεις Εισαγωγής

στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

2000-2010 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο
2011-2012 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο
2013 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο
2014 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο
2015 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο
Όλων των μαθημάτων Ανά Κατεύθυνση
Στατιστικά Βαθμολογιών 2013 2013
2014 2014
2015 2015