ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΗ Σ.Μ.Δ. ΕΙΔ.Μ. ΠΕΔΙΟ
98 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Τρίπολη     II,IV
99 Πληροφορικής Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία     II,IV
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I,II
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     I,II
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I,II
134 Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,II
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΑΝΕΠ Πάτρα     I,II
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,II
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης ΠΑΝΕΠ Πάτρα     I,II
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     I,II
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος     I,II
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I,II
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     I,II
158 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ρέθυμνο     I,II
160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης ΠΑΝΕΠ Αλεξ/πολη     I,II
162 Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Ρόδος     I,II
163 Κινηματογράφου ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,II
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     I,II
166 Παιδαγωγικό Προσχολ. Εκπ/σης Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     I,II
173 Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Αθήνα     I,II
174 Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     I,II
178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     I,II
187 Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου ΠΑΝΕΠ Κόρινθος     I,II
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II,IV
216 Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II,IV
218 Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρημ/κών Μαθ/κών Αιγαίου / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος     II
243 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II
245 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II
246 Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
247 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     II
248 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II
249 Μαθηματικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     II
250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     II
251 Μαθηματικών Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II
252 Μαθηματικών Αιγαίου / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών) ΠΑΝΕΠ Σάμος     II
253 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II
255 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II
257 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Πάτρα     II
259 Φυσικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     II
261 Φυσικής Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II
262 Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     II,IV
263 Χημείας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II
265 Χημείας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II
267 Χημείας ΠΑΝΕΠ Πάτρα     II
269 Χημείας ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     II
270 Χημείας Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     II,IV
273 Γεωπονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,IV
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     II,IV
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,IV
276 Περιβάλλοντος Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     II,IV
277 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,III
279 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,III
281 Βιολογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα     II,III
282 Βιολογίας Κρήτης ΠΑΝΕΠ Ηράκλειο     II,III
283 Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II
285 Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II
287 Γεωλογίας ΠΑΝΕΠ Πάτρα     II
288 Επιστήμης των Υλικών ΠΑΝΕΠ Πάτρα     II,IV
310 Γεωγραφίας Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Μυτιλήνη     II
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     II,V
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
325 Βιοτεχνολογίας Γεωπονικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
327 Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπ. Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II
330 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
333 Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα     I,II
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,IV
338 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη     II,IV
339 Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Πειραιάς     II,IV
340 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΠΑΝΕΠ Ιωάννινα     II,IV
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Φλώρινα     I,II
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστ. Αιγαίου ΠΑΝΕΠ Σάμος     II,IV
356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Βόλος     II,IV
366 Πληροφορικής Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα     II,IV
369 Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Λαμία     II,IV
371 Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Κοζάνη     II,IV
401 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού ΠΑΝΕΠ Αθήνα 11 ΑΓΩ I,II
402 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Σέρρες 11 ΑΓΩ I,II
403 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού / Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 11 ΑΓΩ I,II
404 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης ΠΑΝΕΠ Κομοτηνή 11 ΑΓΩ I,II
405 Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠ Τρίκαλα 11 ΑΓΩ I,II
406 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 2 ΑΡΜ I,II
407 Μουσικών Σπουδών Ιονίου ΠΑΝΕΠ Κέρκυρα 2 ΑΡΜ I,II
408 Μουσικών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Αθήνα 2 ΑΡΜ I,II
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης Μακεδονίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη 2 ΑΡΜ I,II
412 Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου ΠΑΝΕΠ Αθήνα     II,IV
546 Τεχνολογίας Τροφίμων Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι     II,IV
550 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Δράμα     II,IV
551 Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος Στερεάς Ελλάδας ΤΕΙ Καρπενήσι     II,IV
555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργιών Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Μεσολόγγι     II,IV
557 Τεχνολόγων Γεωπόνων Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αμαλιάδα     II,IV
690 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνα     I,II
692 Προσχολικής Αγωγής Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα     I,II
694 Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     I,II
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα 15 Ι-Μ I,II
698 Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ Ιόνιων Νήσων / Εισ. Κατεύθυνση (Τμ. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ) ΤΕΙ Ζάκυνθος     II,IV
757 Τεχνολόγων Γεωπόνων Ηπείρου ΤΕΙ Αρτα     II,IV
758 Τεχνολόγων Γεωπόνων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο     II,IV
759 Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη     II,IV
760 Τεχνολόγων Γεωπόνων Πελοποννήσου ΤΕΙ Καλαμάτα     II,IV
761 Τεχνολόγων Γεωπόνων Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα     II,IV
762 Τεχνολόγων Γεωπόνων Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Φλώρινα     II,IV
801 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 12 ΠΕ II,IV
818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά ΣΤ/ΑΣ Διάφορες 12 ΠΕ II,IV
821 Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
826 Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
862 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
863 Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV
864 Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12 ΠΕ II,IV