Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον [Γ Λυκείου – Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
~ Παραδείγματα με αναλυτική και μεθοδική επίλυση.
~ Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
~ Μεθοδολογία των Ασκήσεων και χρήσιμες επισημάνσεις για τον υποψήφιο.