Φυσική [Α Λυκείου]

Περιέχει:

~ Την θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
~ Αποδείξεις της θεωρίας και μεθοδολογία των ασκήσεων.
~ Λυμένα παραδείγματα.
~ Όλους τους τύπους φυσικής της ύλης της Α΄ Λυκείου.
~ Ασκήσεις.
~ Κριτήρια Αξιολόγησης.

Νεοελληνική Γλώσσα [Α Λυκείου]

Περιέχει:

~ Αναλυτική θεωρία για τον Γραπτό λόγο.
~ Την Θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.
~ Τεχνική ασκήσεων.
~ Θέματα Κοινωνικού προβληματισμού.
~ Συνολική θεώρηση της ύλης.
~ 23 Κριτήρια αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά «Ξενοφώντα Ελληνικά» [Α Λυκείου]

Περιέχει:

~ Εισαγωγή.
~ Κατά λέξη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά.
~ Γραμματικά και σημασιολογικά σχόλια.
~ Ετυμολογικά σχόλια και λεξιλογικές παρατηρήσεις.
~ Σύνδεση με τα προηγούμενα.
~ Νοηματική απόδοση και ερμηνευτικά σχόλια.
~ Γενικές παρατηρήσεις στην ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του κειμένου.

Αρχαία Ελληνικά «Θουκυδίδη Ιστορία – Κερκυραϊκά» [Α Λυκείου]

Περιέχει:

~ Εισαγωγή.
~ Κατά λέξη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά.
~ Γραμματικά και σημασιολογικά σχόλια.
~ Ετυμολογικά σχόλια και λεξιλογικές παρατηρήσεις.
~ Σύνδεση με τα προηγούμενα.
~ Νοηματική απόδοση και ερμηνευτικά σχόλια.
~ Γενικές παρατηρήσεις στην ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του κειμένου.

Διδαγμένο Κείμενο [Β Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Εισαγωγή.
~ Κατά λέξη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά.
~ Γραμματικά και σημασιολογικά σχόλια.
~ Ετυμολογικά σχόλια και λεξιλογικές παρατηρήσεις.
~ Σύνδεση με τα προηγούμενα.
~ Νοηματική απόδοση και ερμηνευτικά σχόλια.
~ Γενικές παρατηρήσεις στην ερμηνεία και αποκωδικοποίηση του κειμένου.

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία «26 Αδίδακτα κείμενα» [Β Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ 26 αδίδακτα κείμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας.
~ Λεξιλόγιο όρων για κάθε κείμενο.
~ Ειδικές συντάξεις των ρημάτων σε αλφαβητική σειρά.
~ Ασκήσεις γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
~ Πίνακα με τους Αρχικούς χρόνους των ρημάτων.

Η Λατινική Γλώσσα [Β Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Για κάθε κείμενο περιέχει το πρωτότυπο κείμενο με μετάφραση, πίνακες με τα ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες και τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων ανά κλίση, είδος και συζυγίες αντίστοιχα.
~ Πλήρη συντακτική ανάλυση των κειμένων και του κάθε φαινομένου που συναντάται σε κάθε ενότητα.
~ Ασκήσεις ανά κείμενο και συνολικής θεώρησης.