Η Λατινική Γλώσσα [Β Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Για κάθε κείμενο περιέχει το πρωτότυπο κείμενο με μετάφραση, πίνακες με τα ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες και τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων ανά κλίση, είδος και συζυγίες αντίστοιχα.
~ Πλήρη συντακτική ανάλυση των κειμένων και του κάθε φαινομένου που συναντάται σε κάθε ενότητα.
~ Ασκήσεις ανά κείμενο και συνολικής θεώρησης.

Η Γραμματική και το Συντακτικό της Λατινικής Γλώσσας [Γ Λυκείου – Ανθρωπιστικών Σπουδών]

Περιέχει:

~ Την θεωρία της Γραμματικής και του συντακτικού δοσμένη και ταξινομημένη σε ευσύνοπτους πίνακες.
~ Παραδείγματα με την μετάφραση τους για την πλήρη αφομοίωση των συντακτικών φαινομένων.
~ Καίριες παρατηρήσεις και εξαιρέσεις σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.